อดีตประธานาธิบดี ภาษาญี่ปุ่น

元大統領 แปลว่า
(元大統領 อ่านว่า もとだいとうりょう[motoda Itō ryō])

อดีตประธานาธิบดี ภาษาญี่ปุ่น 元大統領

ตัวอย่างประโยค 元大統領 ภาษาญี่ปุ่น

目を開け 元大統領

ใส่ความเห็น