อยู่ระหว่างไว้ทุกข์ ภาษาญี่ปุ่น

喪中 แปลว่า
(喪中 อ่านว่า もちゅう[mochi ~yuu])

อยู่ระหว่างไว้ทุกข์ ภาษาญี่ปุ่น 喪中

ตัวอย่างประโยค 喪中 ภาษาญี่ปุ่น

お前は喪中

ใส่ความเห็น