ไม่รู้คุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ ภาษาญี่ปุ่น

持ち腐れ แปลว่า
(持ち腐れ อ่านว่า もちぐされ[mochi gusare])

ไม่รู้คุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ ภาษาญี่ปุ่น 持ち腐れ

ตัวอย่างประโยค 持ち腐れ ภาษาญี่ปุ่น

あれじゃ 宝の持ち腐れ

ใส่ความเห็น