โมเดิร์นแดนซ์ ภาษาญี่ปุ่น

モダンダンス แปลว่า
(モダンダンス อ่านว่า もだんだんす[mo dandan su])

โมเดิร์นแดนซ์ ภาษาญี่ปุ่น モダンダンス

ตัวอย่างประโยค モダンダンス ภาษาญี่ปุ่น

歌以外にモダンダンスもいけるわ

ใส่ความเห็น