การยินยอมโดยปริยาย ภาษาญี่ปุ่น

黙認 แปลว่า
(黙認 อ่านว่า もくにん[mo kuni n])

การยินยอมโดยปริยาย ภาษาญี่ปุ่น 黙認

ตัวอย่างประโยค 黙認 ภาษาญี่ปุ่น

しかも 俺が黙認してるのを 気付きもしない

ใส่ความเห็น