ปราศจากจุดมุ่งหมาย ภาษาญี่ปุ่น

目的もなく แปลว่า
(目的もなく อ่านว่า もくてきもなく[mo kute ki mo naku])

ปราศจากจุดมุ่งหมาย ภาษาญี่ปุ่น 目的もなく

ตัวอย่างประโยค 目的もなく ภาษาญี่ปุ่น

意味も目的もなく やみくもに 正当化するためのもの

ใส่ความเห็น