การแกะสลักไม้ ภาษาญี่ปุ่น

木彫 แปลว่า
(木彫 อ่านว่า もくちょう[mo ku chō])

ไม้ที่แกะสลัก การแกะสลักไม้ ภาษาญี่ปุ่น 木彫
การแกะสลักไม้ ภาษาญี่ปุ่น 木彫

ตัวอย่างประโยค 木彫 ภาษาญี่ปุ่น

木彫りの馬です

ใส่ความเห็น