จับตามอง มองแล้วเห็นว่า ดูว่าเป็น ภาษาญี่ปุ่น

目する แปลว่า
(目する อ่านว่า もくする[mo kusu ru])

จับตามอง มองแล้วเห็นว่า ดูว่าเป็น ภาษาญี่ปุ่น 目する

ตัวอย่างประโยค 目する ภาษาญี่ปุ่น

突然 世界はアフガニスタンを 注目するようになった

ใส่ความเห็น