การมองเห็น สายตา ภาษาญี่ปุ่น

目視 แปลว่า
(目視 อ่านว่า もくし[mokushi])

การมองเห็น สายตา ภาษาญี่ปุ่น 目視

ตัวอย่างประโยค 目視 ภาษาญี่ปุ่น

ポジションを保て 敵を目視

ใส่ความเห็น