ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้าง ภาษาญี่ปุ่น

木材 แปลว่า
(木材 อ่านว่า もくざい[mo ku zai])

ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้าง ภาษาญี่ปุ่น 木材

ตัวอย่างประโยค 木材 ภาษาญี่ปุ่น

充分な木材が手に入らないが、

ใส่ความเห็น