แย่งชิง ปลิด(ผลไม้) ภาษาญี่ปุ่น

もぎ取る แปลว่า
(もぎ取る อ่านว่า もぎとる[mogitoru])

แย่งชิง ปลิด(ผลไม้) ภาษาญี่ปุ่น もぎ取る

ตัวอย่างประโยค もぎ取る ภาษาญี่ปุ่น

金玉もぎ取るわよ

ใส่ความเห็น