ทนต่อไปไม่ไหวแล้ว ภาษาญี่ปุ่น

もう耐えられない แปลว่า
(もう耐えられない อ่านว่า もうたえられない[mō tae rarenai])

ทนต่อไปไม่ไหวแล้ว ภาษาญี่ปุ่น もう耐えられない

ตัวอย่างประโยค もう耐えられない ภาษาญี่ปุ่น

もう耐えられないのよ!

ใส่ความเห็น