ร้อนจัดมาก ภาษาญี่ปุ่น

猛暑 แปลว่า
(猛暑 อ่านว่า もうしょ[mō sho])

ร้อนจัดมาก ภาษาญี่ปุ่น 猛暑

ตัวอย่างประโยค 猛暑 ภาษาญี่ปุ่น

猛暑が続きます 明日は35度前後

ใส่ความเห็น