ใบคำร้อง ใบสมัคร ภาษาญี่ปุ่น

申し込み แปลว่า
(申し込み อ่านว่า もうしこみ[mōshikomi])

ใบคำร้อง ใบสมัคร ภาษาญี่ปุ่น 申し込み

ตัวอย่างประโยค 申し込み ภาษาญี่ปุ่น

申し込みの条件とか 教えてくれませんか?

ใส่ความเห็น