จัดตั้ง จัดเตรียม กำหนดวาง ภาษาญี่ปุ่น

設ける แปลว่า
(設ける อ่านว่า もうける[mōkeru])

จัดตั้ง จัดเตรียม กำหนดวาง ภาษาญี่ปุ่น 設ける

ตัวอย่างประโยค 設ける ภาษาญี่ปุ่น

核軍縮のための会合を設けるよう

ใส่ความเห็น