ได้ลูก ได้เงินดี ได้กำไร ภาษาญี่ปุ่น

儲ける แปลว่า
(儲ける อ่านว่า もうける[mōkeru])

ได้ลูก ได้เงินดี ได้กำไร ภาษาญี่ปุ่น 儲ける

ตัวอย่างประโยค 儲ける ภาษาญี่ปุ่น

それと金だ 儲けるチャンスがあったら

ใส่ความเห็น