แต่ละท่าน แต่ละคน ภาษาญี่ปุ่น

面々 แปลว่า
(面々 อ่านว่า めんめん[men men])

แต่ละท่าน แต่ละคน ภาษาญี่ปุ่น 面々

ตัวอย่างประโยค 面々 ภาษาญี่ปุ่น

そんな面々による混成チームで キラ捜査に当たっていた我々は

ใส่ความเห็น