หนังหน้า ภาษาญี่ปุ่น

面皮 แปลว่า
(面皮 อ่านว่า めんぴ[men pi])

หน้าหนา หน้าด้าน ภาษาญี่ปุ่น 鉄面皮
หนังหน้า ภาษาญี่ปุ่น 面皮

ตัวอย่างประโยค 面皮 ภาษาญี่ปุ่น

ずうずうしく鉄面皮で立っている

ใส่ความเห็น