เมลเดล บิดาแห่งพันธุศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น

メンデル แปลว่า
(メンデル อ่านว่า めんでる[men deru])

เมลเดล บิดาแห่งพันธุศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น メンデル

ตัวอย่างประโยค メンデル ภาษาญี่ปุ่น

それと 退役したメンデルをね

ใส่ความเห็น