ละครหรือภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องประโลมโลก ภาษาญี่ปุ่น

メロドラマ แปลว่า
(メロドラマ อ่านว่า めろどらま[me ro dorama])

ละครหรือภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องประโลมโลก ภาษาญี่ปุ่น メロドラマ

ตัวอย่างประโยค メロドラマ ภาษาญี่ปุ่น

メロドラマみたいな事言わない

ใส่ความเห็น