ดูแล้วเป็นพิษ เห็นแล้วอยากได้ ล่อตาล่อใจ ภาษาญี่ปุ่น

目の毒 แปลว่า
(目の毒 อ่านว่า めのどく[me no doku])

ดูแล้วเป็นพิษ เห็นแล้วอยากได้ ล่อตาล่อใจ ภาษาญี่ปุ่น 目の毒

ตัวอย่างประโยค 目の毒 ภาษาญี่ปุ่น

見つめないで 目の毒だな

ใส่ความเห็น