สายตาที่มองมา ภาษาญี่ปุ่น

目線 แปลว่า
(目線 อ่านว่า めせん[me sen])

สายตาที่มองมา ภาษาญี่ปุ่น 目線

ตัวอย่างประโยค 目線 ภาษาญี่ปุ่น

カメラ目線

ใส่ความเห็น