สุนัขเพศเมีย ภาษาญี่ปุ่น

雌犬 แปลว่า
(雌犬 อ่านว่า めすいぬ[mesu inu])

สุนัขเพศเมีย ภาษาญี่ปุ่น 雌犬

ตัวอย่างประโยค 雌犬 ภาษาญี่ปุ่น

“そしてこの神聖でない 雌犬ジェリー…

ใส่ความเห็น