รับสั่งให้ไปเข้าเฝ้า ภาษาญี่ปุ่น

召す แปลว่า
(召す อ่านว่า めす[mesu])

รับสั่งให้ไปเข้าเฝ้า ภาษาญี่ปุ่น 召す

ตัวอย่างประโยค 召す ภาษาญี่ปุ่น

私は神の召すままに

ใส่ความเห็น