ดื่ม(คำยกย่องของ 食べる、飲む) รับประทาน ภาษาญี่ปุ่น

召し上がる แปลว่า
(召し上がる อ่านว่า めしあがる[meshiagaru])

ดื่ม(คำยกย่องของ 食べる、飲む) รับประทาน ภาษาญี่ปุ่น 召し上がる

ตัวอย่างประโยค 召し上がる ภาษาญี่ปุ่น

チーズでも召し上がる

ใส่ความเห็น