(เห็นอยู่)ตรงหน้า ภาษาญี่ปุ่น

目先 แปลว่า
(目先 อ่านว่า めさき[me saki])

(เห็นอยู่)ตรงหน้า ภาษาญี่ปุ่น 目先

ตัวอย่างประโยค 目先 ภาษาญี่ปุ่น

君達の問題は 目先のことしか考えないことだ

ใส่ความเห็น