ของขึ้นชื่อของท้องถิ่น ภาษาญี่ปุ่น

名物 แปลว่า
(名物 อ่านว่า めいぶつ[mei butsu])

ของขึ้นชื่อของท้องถิ่น ภาษาญี่ปุ่น 名物

ตัวอย่างประโยค 名物 ภาษาญี่ปุ่น

ウチの名物料理を 紹介させて下さい

ใส่ความเห็น