ความสงบสุขในปรภพ การไปสู่สุขคติ ภาษาญี่ปุ่น

冥福 แปลว่า
(冥福 อ่านว่า めいふく[mei fuku])

ความสงบสุขในปรภพ การไปสู่สุขคติ ภาษาญี่ปุ่น 冥福

ตัวอย่างประโยค 冥福 ภาษาญี่ปุ่น

故人の冥福を祈ります

ใส่ความเห็น