ชุดลายพรางทหาร ภาษาญี่ปุ่น

迷彩服 แปลว่า
(迷彩服 อ่านว่า めいさいふく[mei sai fuku])

ชุดลายพรางทหาร ภาษาญี่ปุ่น 迷彩服

ตัวอย่างประโยค 迷彩服 ภาษาญี่ปุ่น

この独創的な迷彩服を 考案したり…

ใส่ความเห็น