ยี่ห้อสินค้า ชื่อทางการค้าของสินค้า ภาษาญี่ปุ่น

銘柄 แปลว่า
(銘柄 อ่านว่า めいがら[mei-gara])

ยี่ห้อสินค้า ชื่อทางการค้าของสินค้า ภาษาญี่ปุ่น 銘柄

ตัวอย่างประโยค 銘柄 ภาษาญี่ปุ่น

銘柄は何にします?

ใส่ความเห็น