อารมณ์ บรรยากาศ ภาษาญี่ปุ่น

ムード แปลว่า
(ムード อ่านว่า むーど[mu ̄ do])

อารมณ์ บรรยากาศ ภาษาญี่ปุ่น ムード

ตัวอย่างประโยค ムード ภาษาญี่ปุ่น

数千の群集が 通りで祝賀ムード

ใส่ความเห็น