ความพยายามที่สูญเปล่า ภาษาญี่ปุ่น

無駄骨 แปลว่า
(無駄骨 อ่านว่า むだぼね[muda bo ne])

ความพยายามที่สูญเปล่า ภาษาญี่ปุ่น 無駄骨

ตัวอย่างประโยค 無駄骨 ภาษาญี่ปุ่น

何にせよ 彼を一目見て 無駄骨だったと分かった

ใส่ความเห็น