บุตรบุญธรรม ภาษาญี่ปุ่น

娘婿 แปลว่า
(娘婿 อ่านว่า むすめむこ[musu me muko])

บุตรบุญธรรม ภาษาญี่ปุ่น 娘婿

ตัวอย่างประโยค 娘婿 ภาษาญี่ปุ่น

ここの奥方は君を気に入り 娘婿にと 娘も乗り気だ

ใส่ความเห็น