นำมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มัดติด ผูกติด ภาษาญี่ปุ่น

結びつける แปลว่า
(結びつける อ่านว่า むすびつける[musubitsukeru])

นำมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มัดติด ผูกติด ภาษาญี่ปุ่น 結びつける

ตัวอย่างประโยค 結びつける ภาษาญี่ปุ่น

種として我々を結びつけることができた 原因が、ありましたか?

ใส่ความเห็น