การกระทำที่นำสองสิ่งมาสัมพันธ์กัน ภาษาญี่ปุ่น

結びつく แปลว่า
(結びつく อ่านว่า むすびつく[musubitsuku])

การกระทำที่นำสองสิ่งมาสัมพันธ์กัน ภาษาญี่ปุ่น 結びつく

ตัวอย่างประโยค 結びつく ภาษาญี่ปุ่น

魂と結びつくこともまた結び。

ใส่ความเห็น