อย่างไม่มีเงื่อนไข ภาษาญี่ปุ่น

無条件 แปลว่า
(無条件 อ่านว่า むじょうけん[mujō ken])

อย่างไม่มีเงื่อนไข ภาษาญี่ปุ่น 無条件

ตัวอย่างประโยค 無条件 ภาษาญี่ปุ่น

絶対的 かつ無条件に“ノー”だ

ใส่ความเห็น