การไม่เห็นแก่ฝ่ายตัวเอง ภาษาญี่ปุ่น

無私 แปลว่า
(無私 อ่านว่า むし[mushi])

การไม่เห็นแก่ฝ่ายตัวเอง ภาษาญี่ปุ่น 無私

ตัวอย่างประโยค 無私 ภาษาญี่ปุ่น

日本人は無私の 人間であるので

ใส่ความเห็น