การไร้ทรัพย์สมบัติ ภาษาญี่ปุ่น

無産 แปลว่า
(無産 อ่านว่า むさん[musa n])

การไร้ทรัพย์สมบัติ ภาษาญี่ปุ่น 無産

ตัวอย่างประโยค 無産 ภาษาญี่ปุ่น

不安定(precarious)なプロレタリアート(無産階級)

ใส่ความเห็น