อยากได้ไม่มีที่สิ้นสุด ละโมบ โลภ ภาษาญี่ปุ่น

貪る แปลว่า
(貪る อ่านว่า むさぼる[musaboru])

อยากได้ไม่มีที่สิ้นสุด ละโมบ โลภ ภาษาญี่ปุ่น 貪る

ตัวอย่างประโยค 貪る ภาษาญี่ปุ่น

家畜の血を貪る誘惑に負け

ใส่ความเห็น