ความไม่มีที่สิ้นสุด ภาษาญี่ปุ่น

無限大 แปลว่า
(無限大 อ่านว่า むげんだい[mugendai])

ความไม่มีที่สิ้นสุด ภาษาญี่ปุ่น 無限大

ตัวอย่างประโยค 無限大 ภาษาญี่ปุ่น

無限大に強くなるそうで…。 うるさい。

ใส่ความเห็น