แยก(เขี้ยว) ปอก(เปลือก) ภาษาญี่ปุ่น

剥く แปลว่า
(剥く อ่านว่า むく[muku])

แยก(เขี้ยว) ปอก(เปลือก) ภาษาญี่ปุ่น 剥く

ตัวอย่างประโยค 剥く ภาษาญี่ปุ่น

人参の皮剥いた事無いの? 向こう側へ剥くのよ

ใส่ความเห็น