ไม่มีเงินเดือน ไม่มีค่าตอบแทน ภาษาญี่ปุ่น

無給 แปลว่า
(無給 อ่านว่า むきゅう[muki ~yuu])

ไม่มีเงินเดือน ไม่มีค่าตอบแทน ภาษาญี่ปุ่น 無給

ตัวอย่างประโยค 無給 ภาษาญี่ปุ่น

ほぼ無給のときもあれば 驚くべき額になるときもある

ใส่ความเห็น