(สาร)อนินทรีย์ ภาษาญี่ปุ่น

無機 แปลว่า
(無機 อ่านว่า むき[muki])

(สาร)อนินทรีย์ ภาษาญี่ปุ่น 無機

ตัวอย่างประโยค 無機 ภาษาญี่ปุ่น

無機質な高速を走ると?

ใส่ความเห็น