โดยไม่มีกำหนด ไม่มีกำหนดเวลา ภาษาญี่ปุ่น

無期 แปลว่า
(無期 อ่านว่า むき[muki])

โดยไม่มีกำหนด ไม่มีกำหนดเวลา ภาษาญี่ปุ่น 無期
โดยไม่มีกำหนด ภาษาญี่ปุ่น 無期

ตัวอย่างประโยค 無期 ภาษาญี่ปุ่น

無期限の職務停止に 処する

ใส่ความเห็น