หมกมุ่นในสิ่งหนึ่งจนทำอะไรโดยไม่รู้ตัว ภาษาญี่ปุ่น

無我夢中 แปลว่า
(無我夢中 อ่านว่า むがむちゅう[muga muchū])

หมกมุ่นในสิ่งหนึ่งจนทำอะไรโดยไม่รู้ตัว ภาษาญี่ปุ่น 無我夢中

ตัวอย่างประโยค 無我夢中 ภาษาญี่ปุ่น

無我夢中だったからな

ใส่ความเห็น