ขาดสติ ความไม่เห็นแก่ตน อนัตตา ภาษาญี่ปุ่น

無我 แปลว่า
(無我 อ่านว่า むが[muga])

ขาดสติ ความไม่เห็นแก่ตน อนัตตา ภาษาญี่ปุ่น 無我
หมกมุ่นในสิ่งหนึ่งจนทำอะไรโดยไม่รู้ตัว ภาษาญี่ปุ่น 無我夢中

ตัวอย่างประโยค 無我 ภาษาญี่ปุ่น

無我夢中だったからな

ใส่ความเห็น