เฉยชา ด้านชา ไม่มีความรู้สึก ภาษาญี่ปุ่น

無感覚 แปลว่า
(無感覚 อ่านว่า むかんかく[mukan kaku])

เฉยชา ด้านชา ไม่มีความรู้สึก ภาษาญี่ปุ่น 無感覚

ตัวอย่างประโยค 無感覚 ภาษาญี่ปุ่น

無感覚なの

ใส่ความเห็น