ยัวะ อยากอาเจียน คลื่นไส้ ภาษาญี่ปุ่น

むかつく แปลว่า
(むかつく อ่านว่า むかつく[mukatsuku])

ยัวะ อยากอาเจียน คลื่นไส้ ภาษาญี่ปุ่น むかつく

ตัวอย่างประโยค むかつく ภาษาญี่ปุ่น

畜生 むかつくヤツだ

ใส่ความเห็น