นิทานโบราณ ภาษาญี่ปุ่น

昔話 แปลว่า
(昔話 อ่านว่า むかしばなし[mukashi-banashi])

นิทานโบราณ ภาษาญี่ปุ่น 昔話

ตัวอย่างประโยค 昔話 ภาษาญี่ปุ่น

いや 埒もない昔話にござりまする。

ใส่ความเห็น