เรื่องราวในสมัยก่อน เรื่องราวในอดีต ภาษาญี่ปุ่น

昔の事 แปลว่า
(昔の事 อ่านว่า むかしのこと[mukashi no koto])

เรื่องราวในสมัยก่อน เรื่องราวในอดีต ภาษาญี่ปุ่น 昔の事

ตัวอย่างประโยค 昔の事 ภาษาญี่ปุ่น

ですよね 昔の事です

ใส่ความเห็น